Nowy most na rzece Łososinka zostanie wybudowany jeszcze w tym roku

Nowy most na rzece Łososinka zostanie wybudowany jeszcze w tym roku

Most łączący dwa brzegi rzeki Łososina przy ulicy Michała Dudka w Limanowej został ujęty w protokole komisji wojewódzkiej jako całkowicie zniszczony i nienadający się do użytkowania obiekt. Powodem był podmyty i przewrócony przez wodę filar, co spowodowało utratę właściwości nośnych mostu. Od 2014 roku nic z faktem nie zostało zrobione.

11 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Michała Dudki na które przyjechał Wojewoda Małopolski Józef Pilch wraz Wiceministrem Finansów Wiesławem Janczykiem. Obecni podczas interwencji medialnej byli także Jan Puchała Starosta Limanowski i wezwany za zaniechanie procedur – Władysław Bieda burmistrz Miasta Limanowa.

– Chciałem podziękować za interwencję do mediów, bo to od was przyszedł sygnał, że mieszkańcy tutejszych osiedli w Limanowej nie mogą przejść na drugą stronę przez most, który od 2014 roku jest uszkodzony. Pieniądze na ten cel się znajdą i będą przygotowane w budżecie, bo ludzie muszą mieć drogę do przejścia i karetka też musi przez ten most przejechać. Zrobimy wszystko, by do końca roku zadanie zostało wykonane – mówi Józef Pilch wojewoda małopolski.

Mając świadomość, że na terenie Powiatu Limanowskiego jest sporo szkód powodziowych, samorząd małopolski przygotował w tym celu dużą ilość pieniędzy, by ci którzy będą uczestniczyć w promesach mogli się o nie ubiegać.  

– Dziś mówimy o nowym moście w tym miejscu. Orientacyjny taki koszt to około 2,5 mln zł. Myślę, że taki obiekt byłby przygotowany i wybudowany z korzyścią dla państwa do końca roku pod warunkiem, że burmistrz wykona dokumentację techniczno – projektową i terminowo odpowiednie przetargi – dopowiada wojewoda. 

Starosta limanowski Jan Puchała także zobowiązał się do pomocy w ramach przyśpieszenia procedury wydania pozwoleń na budowę nowego mostu.  

W sprawie budowy mostu głos zabrał także Wiesław Janczyk, Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP. – Cieszę się, że właściwe osoby spotkały się dzisiaj tutaj przy moście, by w końcu powiedzieć w jakim trybie i z jakim harmonogramem jest szansa na realizację zaniechanej przez poprzednią ekipę rządzącą inwestycji. W końcu budowa nowego mostu ma szansę na szczęśliwy finał. Rolą ministra finansów, którego jestem zastępcą jest zabezpieczenie dla poszczególnych dysponentów części budżetowych właściwych środków. Tutaj dysponentem środków będzie pan wojewoda. Zachęcam wszystkich do szybkiego działania w pełnej zgodzie. Sprawa odbudowy uszkodzonego mostu utknęła w procedurach formalnych, które okazały się do dzisiaj znaczącą przeszkodą. 

Józef Pilch dodał jeszcze. – Jest tutaj ze mną dziś zespół, który jest gotów do współpracy przy wykonaniu tego zadania. Mam nadzieję, że z obecną dziś na spotkaniu mieszkanką tutejszego osiedla – 90 letnią panią R. – przejdziemy razem na koniec tego roku przez nowy most. Dla nas ważne jest, by mieszkańcy mieli bezpieczne przejście i przejazd. Ułatwiajmy życie ludziom, bo po to nas wybierali! – zakończył swoją wypowiedź wojewoda. 

Po wysłuchaniu wszelkich zarzutów, burmistrz miasta Limanowa zapewnił o tym, iż wystąpił już do firm o wykonanie projektu. – Mamy złożone oferty na jego wykonanie, dzięki czemu dokończymy procedury i kiedy będziemy mieli kosztorys to zwrócimy się z prośbą o pomoc do pana wojewody i pana wiceministra. 

W spotkaniu udział wzięli także Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Tomasz Krupiński oraz Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk. Byli także  sołtysi wsi Młynne i Łososina Górna wraz z mieszkańcami oraz radni miasta Limanowa. 

Źródlo:powia.limanowa.pl

Zobacz również