To badanie sprawdzi w jakim domu mieszkasz

To badanie sprawdzi w jakim domu mieszkasz

W ramach programu LIFE którego beneficjentem jest Gmina Mszana Dolna w dniach od 9 do 20 lutego Ekodoradca będzie wykonywał nieodpłatnie badania budynków na terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej firmy Flir Systems model E50bx.

Termowizja to metoda badawcza, pozwalająca na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie.

Moc promieniowania badanego obiektu zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze na obrazie widzialnym wydają się jaśniejsze. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, a niska temperatura powierzchni może świadczy o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody. Zapisany w ten sposób obraz nazywany jest termogramem na którego podstawie wykonywany jest raport.

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną, kompleksową ocenę izolacji termicznej budynków i stopień ich zawilgocenia.

Zalety termowizji są trudne do przecenienia. Jak mówi przysłowie: „jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”.

Dla przeprowadzenia badania budynku wielokondygnacyjnego od zewnątrz muszą być spełnione określone warunki:

  • różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Wystarczającą różnicą temperatury wewnętrznej i zewnętrznej jest 10-15⁰C. Ponieważ jednak można się spodziewać, że w dużym budynku temperatury pomieszczeń mogą być mocno zróżnicowane, wskazane jest, aby różnica ta była nieco większa tj. wynosiła ok. 20⁰C.

  • stabilność temperatur

Dla budynków ciężkiej konstrukcji konieczne jest, aby w okresie co najmniej 10-12 godz. poprzedzających badanie zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż±2⁰C.

  • pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły

Pełne zachmurzenie musi panować także w ww. okresie poprzedzającym badanie. Eliminuje ono wpływ promieniowania słonecznego, które – z wyjątkiem płaskich dachów – w różnym stopniu nagrzewa poszczególne ściany budynku, jak i chroni przed radiacyjnym oddziaływaniem zimnego i czystego nieba (ok. -60ºC) – to z kolei, niezależnie od pory dnia i nocy, a także pory roku, znacząco wpływa na odczyt temperatur w kamerze, zwłaszcza w przypadku silnie odbijających elewacji. Również mgła i opady silnie tłumią promieniowanie cieplne, co ma szczególnie duże znaczenie przy większych odległościach kamery od obiektu. Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Nabadanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.

  • Termin badania

Badanie kamerą najlepiej jest wykonać przy pełnym zachmurzeniu w godzinach wczesnorannych lub późno w nocy.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wykonaniem pomiarów prosimy o kontakt
z Ekodoradcą pod nr tel. 18 33 10 009 wew. 145. 

Liczba zapisów jest ograniczona, a badania wykonywane będą w godzinach  17:00 – 20:00.


Zobacz również