W czwartek sesja rady Gminy Limanowa

W czwartek sesja rady Gminy Limanowa

23 lutego (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbędzie sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

Zobacz również