W Podegrodziu starosta zaproponował 8 projektów do realizacji w Subregionie Sądeckim

W Podegrodziu starosta zaproponował 8 projektów do realizacji w Subregionie Sądeckim

O projektach dotyczących nowoczesnego wyposażenia ośrodków zdrowia i szpitali rozmawiano podczas VIII Forum Subregionalnego w Podegrodziu. Spotkanie poprowadził Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wraz z Urszulą Nowogórską Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Powiat Limanowski reprezentowali starosta Jan Puchała i wicestarosta Mieczysław Uryga.

Podczas Forum głosowano nad 19 projektami. Jeden z nich odrzucono. Pozostałe zakwalifikowano do oceny merytorycznej, która otwiera drogę do ich ewentualnego dofinansowania i realizacji. Poniżej proponowane przez Powiat Limanowski projekty:

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Laskowa. 
2. Modernizacja gabinetu stomatologicznego oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla gabinetu w Ujanowicach.
3. Rozbudowa budynku oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej.
4. Dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb rosnącej populacji osób starszych poprzez rozbudowę Szpitala w Szczyrzycu – etap II.
5. Doposażenie w sprzęt medyczny oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT w Ośrodku Zdrowia SPZPOZ w Dobrej.
6. Budowa i wyposażenie Centrum Stomatologii w Dobrej w powiecie limanowskim.
7. Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. 
8. Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RehStab w Limanowej, w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w powiecie limanowskim.

W Małopolsce funkcjonuje 5 Forów Subregionalnych – ciał opiniotwórczych i doradczych dla Zarządu Województwa Małopolskiego, w skład których wchodzą m.in. reprezentanci samorządów powiatowych i gminnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych, społecznych czy jednostek naukowych. Subregiony w Małopolsce to: Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM), Subregion tarnowski, Subregion sądecki, Subregion podhalański i Małopolska Zachodnia.

Subregion Sądecki tworzą: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski. Forum subregionalne ma status gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również