Zarząd OSP Mszana Dolna otrzymał absolutorium

Zarząd OSP Mszana Dolna otrzymał absolutorium

W minioną niedzielę (26 lutego) w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016.

W zebraniu tym udział wzięli, poza członkami OSP, zaproszeni goście: Józef Kowalczyk – Burmistrz Mszany Dolnej, Vice-Prezes Związku Oddziału Powiatowego ZOSP Kazimierz Czyrnek, Komendant PSP w Limanowej Janusz Kurzeja, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Bolesław Żaba, Komendant Miejsko-Gminny Marek Szczypka oraz przewodniczący Walnego Zebrania a zarazem Vice-Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Dziedzina.

Swoje sprawozdania odczytali po kolei Stanisław Antosz – prezes, naczelnik Łukasz Popiołek, Piotr Rataj – kapelmistrz orkiestry, Lidię Kasprzyk – skarbnika oraz Kazimierz Popiołek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Później odbyła się zaplanowana wcześniej dyskusja. Po niej strażacy jednogłośnie udzielili Zarządowi OSP w Mszanie Dolnej absolutorium za ubiegły rok.

W planie walnego zebrania znalazł się także punkt dotyczący zmiany statutu, który zreferował dh. Bartosz Piątkowski. W ten sposób strażacy będą mogli zwiększyć swoje odnośnie  możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. W trakcie zebrania padło wiele słów podziękowania dla Burmistrza oraz Rady Miasta Mszana Dolna. Wszyscy mieli na uwadze wsparcie finansowe jakie strażacy otrzymali na zakup samochodu.

 Po dyskusji oraz wystąpieniach zaproszonych gości Komisja Uchwał i Wniosków odnotowała, iż niezbędnym jest przygotowanie miejsca dla sprężarki do napełniania butli powietrznych (przeznaczonych do aparatów ODO, która ma być przekazana z PSP w Limanowej) oraz przeprowadzenie przeglądu i sprawdzenia oznaczenia hydrantów na terenie miasta.

Źródło:OSP Mszana Dolna

Zobacz również