Dzieci z ośrodka w Dobrej cieszą się z nowego budynku

Dzieci z ośrodka w Dobrej cieszą się z nowego budynku

Budowa nowej części obiektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej została zrealizowana dzięki pieniądzom Województwa Małopolskiego i Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Na poziomie parteru wybudowana została sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym (tj. szatnie, łazienki, toalety), pomieszczenia magazynowe (tj. boksy na sprzęt sportowo – rehabilitacyjny), sala do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, świetlica i kotłownia. Kondygnacja parteru przeznaczona i dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych z zewnątrz do budynku zapewniony jest pochylnią z poziomu terenu. Zakupione zostało także pełne wyposażenie do sali gimnastycznej i zaplecza.  

– Od kiedy pamiętam nasze dzieci wciąż się pytały: a jak będzie wyglądał ten budynek, a kiedy będziemy mogli z niego korzystać, a w jakich będzie kolorach? – mówiła podczas otwarcia dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej Danuta Gąsior. – Dziękuję Panu Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu za wszystko czego dokonano. Podjęte decyzje o realizacji tej inwestycji, pozwalają nam dzisiaj cieszyć się z tego dobrodziejstwa zaznaczyła dyrektor placówki.

Budynek został poświecony przez księdza katechetę Tadeusza Ceterę. Po programie artystycznym uczestnicy spotkania zwiedzili także całą nowo wybudowaną część Ośrodka.

W uroczystościach tych udział wzięły władze Powiatu Limanowskiego, radni powiatowi, władze Gminy Dobra. Wśród zaproszonych gości obecny był również Wiesław Janczyk, V-ce minister finansów

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dodatkowo z różnymi sprzężeniami jak: niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie. Zdecydowana większość uczniów trafiających do ośrodka jest zaniedbana pod względem sprawności ruchowej. Występują u nich liczne wady postawy, zaburzenia równowagi i przykurcze spastyczne. W zasadzie wszyscy wychowankowie wymagają intensywnego usprawniania ruchowego.

Oprac. na podstawie powiat.limanowa.pl

Zobacz również