Gmina Limanowa. Rusza przebudowa drogi z Męciny do Pisarzowej

Gmina Limanowa. Rusza przebudowa drogi z Męciny do Pisarzowej

W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa drogi gminnej z Męciny do Pisarzowej. Ponad 3 km tej drogi zostanie wyremontowana za ponad 2, 2 mln złotych. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG.

Zadanie realizowane będzie pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K340456 Męcina-Działy-Pisarzowa w km 0+903 do km 4+022” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr K340456 Męcina-Działy-Pisarzowa zostało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG. Umowa  na realizację inwestycji została podpisana dnia 21 lutego br. przez Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazdana oraz Prezesa Zarządu firmy LIMDROG Macieja Szarłata.

Przekazanie placu budowy odbyło się dnia 27 lutego br., a uczestniczyli w nim reprezentujący Urząd Gminy Limanowa: Zastępca Wójta Gminy Limanowa Marian Mąka, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, inspektor nadzoru Janusz Liptak, radni Gminy Limanowa a zarazem przedstawiciele sołectwa Pisarzowa: Andrzej Malinowski (sołtys wsi) i Antoni Frączek  oraz Prezes Zarządu firmy LIMDROG Maciej Szkarłat. 

Całkowita wartość zadania to kwota 2. 201 971,65 zł, z czego 1. 401 000,00 zł w formie dotacji Gmina Limanowa pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Zakończenie prac,  zgodnie z umową zaplanowane jest na dzień 31  sierpnia 2017 roku, jednak jak zapowiada wykonawca, o ile nie wystąpią nieprzewidziane trudności, inwestycja zostanie zrealizowana we wcześniejszym terminie. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi z dostosowaniem do minimalnej szerokości jaka obowiązuje drogi gminne tj. 4,5 m( obecnie w/w droga ma 3,5 m szer.).

Pierwsze prace związane z przebudową drogi rozpoczną się w marcu. Mieszkańców i kierowców prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość, a także współpracę i życzliwość podczas trwania prac drogowych, które mogą spowodować utrudnienia w ruchu.

Źródło:UG Limanowa

Zobacz również