Kamienica. Kierował autem bez prawa jazdy

Kamienica. Kierował autem bez prawa jazdy

9 marca w Kamienica policjanci zatrzymali kierującego pojazdem marki VW LT. W trakcie kontroli ustalono, ze osoba ta kierowała mimo orzeczonego wcześniej przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

– W takiej sytuacji kiedy osoba dopuszcza się kierowania pojazdem pomimo zakazu sądowego lub pomimo wydania decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień wyczerpuje znamiona przestępstw z art. 244 i 180a kodeksu karnego – mówi Jolanta Mól, rzecznik KPP w Limanowej.

– Dodatkowo należy podkreślić, że jeżeli osoba taka pomimo wcześniejszego zakazu prowadziłaby pojazd będąc pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, może dożywotnio stracić uprawnienia do kierowania. 

Zobacz również