Mszana Dolna. W czasie dwóch lat wybudowaliśmy dwie nowoczesne stacje uzdatniania wody

Mszana Dolna. W czasie dwóch lat wybudowaliśmy dwie nowoczesne stacje uzdatniania wody

W 2015 roku mszański magistrat wybudował na bazie starego ujęcia wody – wykonanego w 2004 r. – Stację Uzdatniania Wody "Mszanka" o nowoczesnej technologii. Koszt tej inwestycji wyniósł 7 246 tys. zł i został sfinansowany dotacją uzyskaną w 2015 roku z MSWiA w kwocie 5 664 tys. zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 538 tys. zł.

6 lutego br. dokonano  uroczystego odbioru drugiej Stacji Uzdatniania Wody „Raba” po prawej stronie rzeki Mszanki  wraz z rurociągami tłocznymi o długości  1800 mb oraz  zbiornikiem o pojemności  600 m ³.

Budowa była realizowana w oparciu o nowy projekt wraz z rurociągiem tłocznym. Stary projekt  zawierał rażące błędy tak w wielkości stacji, niewłaściwej lokalizacji, braku  rurociągu tłocznego – co doprowadziłoby do rozszczelnienia rurociągu rozbiorowego w momencie uruchomienia stacji.

Całkowity koszt budowy wyniósł 5 336 tys. zł w tym został sfinansowany pozyskaną dotacją w 2016r  w kwocie 4 269 tys. zł.

Budowa została zrealizowana  w ciągu 3,5 miesiąca  mimo opóźnień w otrzymaniu promesy na dofinansowanie na skutek  nieprawdziwego donosu do MSWiA jednego z mieszkańców  naszego Miasta.

Nieprawdziwe są informacje na różnych portalach, że inwestycję przygotował  w całości były burmistrz  oraz pozyskał środki na ten cel.

Źródło:mszana-dlona.eu

Zobacz również