Mszana Dolna. Oddali hołd przy katyńskim obelisku, ale…bez mieszkańców

Mszana Dolna. Oddali hołd przy katyńskim obelisku, ale…bez mieszkańców

Był apel poległych, poczty sztandarowe szkół, strażaków, ale zabrakło mieszkańców zagórzańskich gmin. Po raz piąty oddano hołd przy katyńskim obelisku, znajdującym się w Parku Miejskim im. Krasińskich w Mszanie Dolnej.

Uroczystości były poświęcone żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym zamordowanym przez sowieckie NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie w 1940 roku oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej z 2010 roku.

Zobacz również