Mszana Dolna. Służby mundurowe podsumowały stan bezpieczeństwa w ubiegłym roku

Mszana Dolna. Służby mundurowe podsumowały stan bezpieczeństwa w ubiegłym roku

Na XXXI sesję Rady Miasta w dniu 19 kwietnia zostali zaproszeni Komendant Straży Miejskiej Jakub Spędzia oraz Zastępca Komendanta Policji podkom. Wiesław Czamara i st. asp. Stanisław Stec by przestawić informację o bezpieczeństwie na terenie miasta za 2016 rok.

Straż Miejska może pochwalić się 325 interwencjami oraz najlepszą w Małopolsce ściągalnością za wystawione mandaty – 89%. Wystawiono 113 mandatów i wykryto 2 przestępstwa.

Strażnicy przeprowadzili 42 kontrole związane z odprowadzaniem nieczystości ciekłych i stałych oraz spalaniem śmieci. Zlikwidowano dwa nielegalne wysypiska śmieci i ukarano sprawców. Ponadto Straż Miejska zabezpiecza wiele wydarzeń w przeciągu roku w naszym mieście, prowadzi szkolenia i akcje w szkołach oraz przedszkolach, organizuje prelekcje dla seniorów oraz „Świeci przykładem”. To bieg, który cieszy się ogromną popularnością, przy tej okazji rozdajemy odblaski dla wszystkich uczestników. W ubiegłym roku Straż Miejska odbyła 52 bezpłatne służby z policją.

W porównaniu z rokiem 2015, Policja w 2106 roku odnotowała spadek liczby stwierdzonych przestępstw na terenie działania jednostki. Odnotowano również spadek liczby przestępstw o charakterze kryminalnym. Należy pamiętać, że Komisariat Policji w Mszanie Dolnej obsługuje teren trzech jednostek terytorialnych: miasto i gminę Mszana Dolna oraz gminę Niedźwiedź. Jedynym wynikiem w którym niestety przodujemy jako miasto, w porównaniu z trzema gminami to ilość kolizji drogowych. Na zakończenie prezentacji podkom. Wiesław Czamara podziękował współpracę i za wszelką udzieloną pomoc.  St. asp. Stanisław Stec przypomniał o dwóch akcjach: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Dzielnicowy bliżej nas”. Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Program został zainagurowany w czerwcu ubiegłego roku. Komendant Główny Policji podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji „Moja Komenda”.

Natomiast Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a mieszkańcami. Jest to narzędzie informatyczne, który pozwala mieszkańcom na sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk podziękował za dobrą współpracę z Policją i wspólne działania ze Strażą Miejską.

Źródło:UM Mszana Dolna

Zobacz również