Powiat Limanowski. Podpisano umowy z kołami łowieckimi

Powiat Limanowski. Podpisano umowy z kołami łowieckimi

Starosta Limanowski podpisał z przedstawicielami 7 kół łowieckich umowę. Dotyczyła ona dzierżawy polnych obwodów łowieckich na kolejne dziesięć lat.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierzyny i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

– Polska, podzielona jest na obwody łowne, które muszą być wydzierżawiane, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej – mówi Jan Puchała starosta limanowski. – Obwody łowieckie polne wydzierżawiane są przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Obecnie w powiecie limanowskim działa 13 kół łowieckich, które gospodarują na 16 obwodach łowieckich z czego 7 stanową obwody łowieckie polne wydzierżawiane przez Starostę Powiatu Limanowskiego, a 9 stanowią obwody łowieckie leśne wydzierżawiane przez dyrektora RDLP w Krakowie.

W poniedziałkowym podpisaniu umów udział wzięły koła: JAWORZ Limanowa, SZARAK Jodłownik, OSTRA Limanowa, HUBERT Tymbark, SKIEŁEK Łukowica, ŚNIEŻNICA Mszana Dolna, DZIK Poręba Wielka.

Zobacz również