Radni Gminy Mszana Dolna przyjęli plan ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

Radni Gminy Mszana Dolna przyjęli plan ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

Radni Gminy Mszana Dolna przyjęli plan ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. Uchwałę taka przyjęli na piątkowej sesji Rady Gminy, ale nie byli oni jednomyślni.

Za przyjęciem uchwały głosowało pięcioro radnych. Czterech było przeciwnych jej przyjęciu( Piotr Doll, Jan Wojciaczyk, Piotr Żurek, Jolanta Mardausz), a z obecnych na sali 14 radnych – pięcioro z nich od głosu postanowiło się wstrzymać. Zanim jednak odbyło się głosowanie odbyła się burzliwa dyskusja. Przeciw podjęciu tej uchwały najbardziej oponował Piotr Doll, radny z Lubomierza, który odwoływał się nie tylko do sumień radnych, ale i uchwał sprzeciwiających się przyjęciu planu ochrony – jakich nie dokonały inne samorządy.

– Dlaczego mamy głosować za przyjęciem planu, skoro inne samorządy zaopiniowały go negatywnie. Uchwała rady sołeckiej była jednoznaczna. Mieszkańcy nie chcą tego planu w takim kształcie jaki proponuje Park Gorczański. Ja rozumiem, że Pan Wójt kupił działkę na Lubomierzu i ma problem z jej przekształceniem, ale tak nie można działać – zaznaczył radny Doll.

Na odpowiedź ze strony Bolesława Żaby nie trzeba było długo czekać. – Pan Piotr Doll jest przykładem „klasycznego populisty”. Zwracaliśmy się do mieszkańców Lubomierza aby nam wskazali, co im w tym planie się nie podoba. Nie otrzymaliśmy żadnych konkretów. Konkluzję tą powtórzyła Katarzyna Szybiak Z-ca Wójta.

Głos zabrał również Kamil Wojtyczka – sołtys wsi. – Ja mogę mieć inne zdanie niż mieszkańcy Lubomierza, ale jestem wybrany przez nich i jestem ich przedstawicielem, to jestem zobowiązany aby ich zdania bronić, dlatego proszę Państwa radnych aby się sprzeciwili przyjęciu tej uchwały.

Swoje zdanie na ten temat wyraził Jan Chorągwicki, który kształt uchwały porównał do omawianej wcześniej na sesji przez policję Krajowej Mapy Zagrożeń. Jego zdaniem przyjęcie tej uchwały nie będzie miało daleko idących skutków prawnych dla mieszkańców zwłaszcza w sprawie nakazów czy jakichkolwiek zakazów. Wtórował mu radny Gabriel Rapta, który w kąśliwy sposób zwrócił uwagę radnemu Piotrowi Dollowi, że opinia komisji przestrzennej, którą kieruje radny z Lubomierza – uchwałę zaopiniowała pozytywnie

Zobacz również