Rusza przetarg na projekt i budowę drogi z Lubnia do Zabrzeży

Rusza przetarg na projekt i budowę drogi z Lubnia do Zabrzeży

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż.

Firma, która zostanie wybrana przez zamawiającego będzie zobowiązana do opracowania dokumentacji projektowej oraz do otrzymania wszystkich zezwoleń na budowę. Następnie wykonawca przystąpi do robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Trasa z Mszany Dolnej do Szczawy ma mieć parametry drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szerokości 3,0-3,5 m. Będzie ona liczyć ok. 16 km. Inwestycja będzie miała miejsce w powiecie limanowskim w gminach Mszana Dolna i Kamienica w miejscowościach Mszana Dolna, Mszana Górna, Lubomierz oraz Szczawa.

Data otwarcia ofert została wyznaczona na 16 maja br. Kryteria, które będzie brał pod uwagę Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie to cena (60%), okres gwarancji i rękojmi (10%), sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (20%) oraz doświadczenie zawodowe projektanta o specjalności drogowej (10%).

Źródło:rynekinfrastruktury.pl

Zobacz również