Gmina Słopnice ma już 20 lat. Samorząd świętował okrągły jubileusz

Gmina Słopnice ma już 20 lat. Samorząd świętował okrągły jubileusz

W tym roku mija dwadzieścia lat od momentu, gdy Słopnice stały się samodzielnym samorządem. Jubileusz ten został zaakcentowany podczas specjalnej sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się z udziałem osób zaangażowanych w tworzenie i funkcjonowanie samorządu, minionych dwóch dekad.

Sesja odbyła się 13 maja br. w  Gimnazjum w Słopnicach. W sesji wzięli udział radni minionych kadencji, byli i obecni sołtysi,  honorowi obywatele Gminy Słopnice, kierownicy jednostek organizacyjnych, prezesi organizacji sportowych, organizacji kultury, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i edukacji historycznej oraz byli i obecni pracownicy Urzędu Gminy. Na zaproszenie odpowiedzieli także Tadeusz Parchański –  I Wójt Gminy Słopnice, Tomasz Krupiński – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Jan Puchała – Starosta Powiatu oraz Wicestarosta  – Mieczysław Uryga. W obchodach jubileuszowych uczestniczyli również delegaci miast partnerskich:  Burmistrz Palosi Laszlo z Balkany na Węgrzech oraz Starosta Milan Maxon z Chlebnic na Słowacji.

Głównym elementem spotkania było podsumowanie dorobku i osiągnięć 20 lat istnienia gminy, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i aktywności, udziału w życiu samorządu samych mieszkańców Słopnic. Informację przedstawił wójt Adam Sołtys, który przewodniczy samorządowi Gminy Słopnice prawie od początku istnienia – najpierw jako przewodniczący rady, a ostatnie 18 lat jako wójt.

W prezentacji zostały zaakcentowane również ważne fakty i wydarzenia z życia Gminy Słopnice. Swoje wystapienie wójt zakończył podkreslająć m.in., że dorobek i zmiany jakie zaszły w okresie pierwszego 20-lecia istnienia Gminy były możliwe dzięki wspólnej, zgodnej  pracy.  Dzięki niej gmina Słopnice zmieniła się i nadal zmienia swoje oblicze. Wszystkim zaproszonym gościom, radnym 6-ciu kadencji, byłym i obecnym pracownikom Urzędu Gminy, byłym i obecnym sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, działaczom i całej społeczności gminnej złożył serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę i za pomoc jakiej Gmina Słopnice doświadczyła dla dobra lokalnej społeczności.

Szczególne podziękowanie za podjęcie starań i wkład w utworzenie samodzielnej Gminy Słopnice, które dały początek dynamicznemu rozwojowi  Słopnic i wielu pozytywnym zmianom, zostały złożone Tadeuszowi Parchańskiemu – inicjatorowi i koordynatorowi odłączenia się od gminy Tymbark i utworzenia odrębnego samorządu, a jednocześnie pierwszemu Wójtowi Gminy Słopnice, który podjął się tworzenia struktur Gminy na samym początku jej powstania.

W czasie sesji zaakcentowano także 15 –lecie współpracy partnerskiej z Gminą Chlebnice, która została pierwszym partnerem zagranicznym Gminy Słopnice. Wójt Adam Sołtys wręczył Staroście Chlebnic okolicznościowy grawer w uznaniu dla wszystkich osób i organizacji zaangażowanych w dotychczasową realizację współpracy polsko – słowackiej. 
Sesja zakończyła się wystąpieniami zaproszonych gości oraz wspomnieniami na temat tworzenia i początków funkcjonowania Gminy Słopnice.

Źródło:UG Słopnice

Zobacz również