Sesja rady Gminy Mszana Dolna już w piątek

Sesja rady Gminy Mszana Dolna już w piątek

26 maja (piątek) odbędzie się sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Porządek obrad zaplanowano na godz. 9:00.

 1. Otwarcie XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród Wójta Gminy Mszana Dolna za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu  roku 2016.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mszana Dolna na lata 2013-2032”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Łostówce na rzecz Gminy Mszana Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna niezabudowaną nieruchomość położoną w Łostówce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości w Kasince Małej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi .Łętowe
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi .Mszana Górna
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/323/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/324/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w  sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/330/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Kasinka Mała (działka ewid. nr 4453).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLI/409/02 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna 3A – wsie Kasinka Mała, Kasina Wielka, Łostówka,  Mszana Górna.
 34. Podjęcie uchwały w rozpatrzenia skargi P.S.F.
 35. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Mszana Dolna”.
 36. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 37. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 38. Wolne wnioski i informacje.
 39. Zamknięcie XXXVI  zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również