Skarby Pogranicza. Biblioteka w Limanowej realizuje polsko – słowacki projekt kulturalny

Skarby Pogranicza. Biblioteka w Limanowej realizuje polsko – słowacki projekt kulturalny

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej realizuje polsko – słowacki projekt kulturalny pn. „Skarby Pogranicza”. Słowackim partnerem w projektu jest Biblioteka Orawska Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie. Jest on współfinansowany ze środków europejskich: programu polsko – słowackiej współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W ramach mikroprojektu zorganizowany zostanie polsko – słowacki plener fotograficzny. Będzie on wiódł po terenie wspólnego pogranicza. Słowaccy fotografowie będą fotografować „stronę” polską – polscy: słowacką. Następnie efekty ich pracy zaprezentowane zostaną podczas poplenerowych wystaw: w Limanowej oraz Dolnym Kubinie. Wydany zostanie również poplenerowy fotoalbum w polsko – słowacko – angielskiej wersji językowej oraz kalendarz z fotografiami uczestników pleneru. Będą one promowane podczas wernisaży otwarcia poplenerowej wystawy w obydwu miastach. Poplenerowe wydawnictwo oraz kalendarz trafią do wszystkich zainteresowanych po obydwu stronach granicy.

Termin realizacji mikroprojektu: maj – październik 2017 r.

Partner słowacki: Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie

Mikroprojekt Skarby Pogranicza jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zobacz również