W najbliższą niedzielę na tory wyjedzie pociąg retro

W najbliższą niedzielę na tory wyjedzie pociąg retro

Cieszący się dużą popularnością zabytkowy tabor kolejowy ponownie wyjedzie na kolejowe szlaki. W najbliższą niedzielę pociąg retro przejedzie widokową i malowniczą trasą 104 z Chabówki do Nowego Sącza.

W tym roku na turystów czekają 42 kursy po najurokliwszych zakątkach Małopolski. Nowością będzie duża liczba weekendowych kursów na trasach m.in. Nowy Sącz-Piwniczna, Kraków-Wieliczka lub Chabówka-Mszana Dolna. Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, orga-nizator przejazdów, otrzymało na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-łopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”.

Projekt „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” ma na celu promocję atrakcji turystycznych Małopolski poprzez organizację przejaz-dów historycznym taborem kolejowym ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce wraz z pro-gramem dodatkowych atrakcji. III edycja projektu realizowana będzie dzięki wsparciu Wojewódz-twa Małopolskiego w oparciu o zasoby Skansenu w Chabówce oraz najpiękniejsze trasy kolejowe Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, w tym uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Polsce i w Europie ponad 130-letniej trasy Cha-bówka – Nowy Sącz.

Pociągi zostaną zestawione z historycznej lokomotywy parowej oraz odre-staurowanych wagonów retro z lat 1920 – 1963 z kolekcji Skansenu Taboru Kolejowego w Cha-bówce. W trakcie każdego z przejazdów przewidziano szereg dodatkowych atrakcji obejmujących m.in. zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, pikniki peronowe, występy zespołów muzycznych, stoiska kulinarne, czy też plenerowe rekonstrukcje historyczne. 

W 2017 roku pociągi turystyczne złożone z historycznego taboru pojawią się w naszej okolicy na trasach:

28 maja (niedziela) – „Kolej na Majówkę” – Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną
Nowy Sącz – Chabówka

1 czerwca 2017 (czwartek) – Kolejowy Dzień Dziecka
Chabówka – Mszana Dolna, Chabówka – Raba Wyżna (po 2 kursy)

18 czerwca (niedziela) – Pociągiem na II Galicyjski Piknik Kolejowy
Chabówka – Dobra oraz Dobra – Kasina Wielka – Dobra

2, 9, 16, 23, 30 lipca (wszystkie niedziele) – wakacyjny pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz – Chabówka – Nowy Sącz

6 sierpnia (niedziela) – wakacyjny pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz – Chabówka – Nowy Sącz

13 sierpnia (niedziela) – wakacyjny pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz – Chabówka – Nowy Sącz

27 sierpnia (niedziela) wakacyjny pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz – Chabówka – Nowy Sącz

11 listopada (sobota) – Pociąg Niepodległości
Chabówka – Nowy Sącz – Chabówka

3 grudnia (niedziela) – Mikołaj z parowozem
Chabówka – Mszana Dolna (2 kursy)

Szczegółowe rozkłady jazdy, oraz informacje organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej www.kolejegalicyjskie.pl  

Zobacz również