Mszana Dolna. Jednomyślne głosowanie nad absolutorium dla Józefa Kowalczyka

Mszana Dolna. Jednomyślne głosowanie nad absolutorium dla Józefa Kowalczyka

Józef Kowalczyk, Burmistrz Mszany Dolnej otrzymał absolutorium od radnych. Za wykonaniem budżetu głosowało czternastu radnych. Podziękował on radnym za okazane wsparcie i pomoc, bo jak mówił bez wspólnego działania nie udało by się nic dla miasta zrobić.

Zobacz również