Nowy Sącz/Niedźwiedź. Piękniejszy Park Wodzickich w Porębie Wielkiej

Nowy Sącz/Niedźwiedź. Piękniejszy Park Wodzickich w Porębie Wielkiej

1, 2 mln złotych otrzymała Gmina Niedźwiedź na prace modernizacyjne z Parkiem Wodzickich w Porębie Wielkiej. Łącznie Urząd Marszałkowski w Krakowie przeznaczył 7,4 mln złotych na kilka inwestycji na Sądecczyźnie. Stosowne w tej sprawie umowy podpisał dzisiaj w Nowym Sączu wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys.

Na ponad 1,2 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego może liczyć także gmina Niedźwiedź. Do końca przyszłego roku znacznie zmieni się teren Parku Wodzickich w Porębie Wielkiej.

Mejsce zostanie zagospodarowane i oświetlone, powstaną nowe ścieżki, przy których staną ławki i kosze na śmieci. Wybudowana zostanie także tężnia z podłączeniem do lokalnych wód geotermalnych oraz amfiteatr.

Inne realizowane inwestycje to: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Bobowa, przebudowa dróg prowadzących bezpośrednio do przyszłych terenów inwestycyjnych, zagospodarowanie Parku Wodzickich w Porębie Wielkiej a także rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Podegrodziu oraz termomodernizacja szkoły w Jastrzębniku, świetlicy w Andrzejówce i budynku przedszkola w Szczawniku – to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane już wkrótce na Sądecczyźnie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W spotkaniu z przedstawicielami gmin uczestniczyli też: przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska i radny województwa Stanisław Pasoń.

Zobacz również