Laboratorium MZGKiM w Limanowej poszerzyło zakres akredytowanych badań

Laboratorium MZGKiM w Limanowej poszerzyło zakres akredytowanych badań

Laboratorium MZGKiM w Limanowej zrobiło kolejny krok w rozwoju. W ramach ostatniego audytu certyfikacyjnego poszerzył on zakres akredytowanych badań.

Laboratorium wody i ścieków wykonuje badania dla potrzeb wewnętrznych spółki oraz na zlecenia zewnętrzne. Posiadamy Certyfikat Akredytacji Nr AB1223 Polskiego Centrum Akredytacji, który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium oraz wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badań wody.

Wyniki analiz wykonywanych przez nasze laboratorium są respektowane przez wszystkie państwowe instytucje kontrolne. 

Gwarancją wiarygodnych, użytecznych i rzetelnych wyników badań są wysokie kompetencje zatrudnionego personelu, odpowiednie warunki lokalowe oraz  nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze.  jakość świadczonych usług potwierdzona jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości. 

Laboratorium świadczy usługi dla klientów indywidualnych, instytucji firm w zakresie : 

1. badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody :

–  przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring kontrolny i przeglądowy) ,

–  ze studni kopanych i głębinowych oraz innych źródeł,

–  powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

   do spożycia,

–  z basenów kąpielowych,

–  z kąpielisk otwartych w wodach powierzchniowych, 

2. badań fizykochemicznych ścieków :

– w zakresie akredytowanych badań  fizykochemicznych,

– oceny jakości ścieków w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Ważnym uzupełnieniem naszej oferty są akredytowane w 2017r. badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody na pływalniach, basenach kąpielowych oraz  badanie „Legionella” w ciepłej wodzie.

Akredytowane pobieranie próbek wody i ścieków do badań wykonują przeszkoleni próbkobiorcy  pracownicy Laboratorium.

Zakres badań ustalony jest w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, a cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.

Osoby oraz instytucje zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu :

Ponadto spółka przygotowuje się w przeszłym roku do realizacji kilku ważnych dla spółki zadań inwestycyjnych. 

Złożono już dwa wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie modernizacji Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowy trzech instalacji fotowoltaicznych.

Posiadamy już pełną dokumentację do planowanej termomodernizacji obiektów Spółki przy ul. Rzecznej, która obejmie one ocieplenie budynków, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz systemów wentylacji warsztatów mechanicznych.

Oprócz tego planujemy zmodernizowanie oświetlenia na terenie bazy Spółki, jak również na terenie oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Wykonanie tych prac pozwoli uzyskanie w najbliższej przyszłości znacznych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawi ogólny stan techniczny obiektów.

Łączna wartość planowanych zadań inwestycyjnych wyniesie około 1,5 mln złotych, przy czym spodziewamy się uzyskania dofinansowania na poziomie ok. 60-70 %. Mamy nadzieję, że pierwsze prace ruszą już wiosną 2018 roku.

Pozdrawiamy wszystkich naszych klientów i życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Henryk Kapera

Prezes Zarządu

Zobacz również