Nowy oddział geriatryczny w szpitalu powiatowym – rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym roku

Nowy oddział geriatryczny w szpitalu powiatowym – rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym roku

Szpital im. Miłosierdzia Bożego otrzymał aż 7,2 mln dofinansowania na budowę centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku. Dzięki temu w limanowskim szpitalu powstanie nowy oddział geriatryczny. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Projekt utworzenia oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej wpisał się w założenia rozwoju subregionu sądeckiego w ramach Strategii Rozwoju Małopolski na lata 2014 – 2020, dlatego m.in. znalazł się wśród zwycięskich wniosków, zatwierdzonych w uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego i otrzymał aż 7,2 mln dofinansowania na budowę centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku. Dzięki temu w limanowskim szpitalu powstanie nowy oddział geriatryczny. Łączny koszt tej inwestycji to ok. 10 mln złotych.

– Bardzo się cieszę, ze  nasz szpital uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych na kolejne inwestycje. Realizacja tego właśnie wniosku przyczyni się do powstania centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – oddziału geriatrycznego, a także spowoduje wzrost jakości i kompleksowości usług medycznych. Dla mnie jako dyrektora zasadnicze znaczenia ma to, że projekt stanowi odpowiedź na rosnącą liczbę osób w wieku powyżej 65 lat i konieczność zapewnienia im kompleksowej, profesjonalnej oraz przyjaznej opieki – mówi Dyrektor Szpitala Powiatowego Marcin Radzięta, wyrażając przy tym nadzieję, na to że zarówno pacjenci z naszego powiatu, jak również część mieszkańców małopolski, którzy na czas emerytury mogą wybierać teren sądecczyzny jako miejsce zamieszkania, będą mieli zapewnioną specjalistyczną opiekę i korzystne warunki w Szpitalu Powiatowym. 

– W wyniku utworzenia „Limanowskiego Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku” przeprowadzona będzie m.in. nadbudowa segmentu bloku operacyjnego o 2 kondygnacje. W nowej części znajdować się będą pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej – informuje Szpital Powiatowy w Limanowej. Dodatkowo szacowany jest również zakup specjalistycznego sprzętu, tworzącego niezbędne wyposażenie nowego oddziału. W ramach projektu planowane jest także stworzenie sali gimnastycznej i sali fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala.

Nowy oddział szpitala będzie sporym udogodnieniem dla osób starszych. Obecnie bowiem, opieka nad pacjentami powyżej 65 roku życia sprawowana jest głównie na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Oddział ten nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych, co wiąże się z wieloma utrudnieniami. Stworzenie nowego oddziału i poradni przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w limanowskim szpitalu. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie prac określa się w przybliżeniu na koniec 2020 roku. 


Źródło/fot.: Szpital Powiatowy w Limanowej

Zobacz również