Powiat Limanowski. Z promesy odbudują most w Owieczce

Powiat Limanowski. Z promesy odbudują most w Owieczce

Przyznano promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 23 małopolskich samorządów. 11 kwietnia w MUW w Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał dotacje dla małopolskich samorządów warte 33 mln zł. , z czego 4,8 mln zł. otrzymał Powiat Limanowski.

Starosta Limanowski Jan Puchała, odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w powiecie limanowskim. Dofinansowanie w kwocie 4, 8 mln zł. zostało przyznane na realizację zadania pn.: Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 11+397 w miejscowości Świdnik/ Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym.

Promesa przyznana została w ramach środków budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie stanowi do 80% wartości zadania. W związku z uzyskaniem promesy zostały wszczęte działania celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawstwo. Planowany termin realizacji zadania do końca listopada tego roku.

W rozdaniu promes uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele 23 samorządów małopolski: 18 gmin i 5 powiatów. Powiat Limanowski reprezentował Jan Puchała Starosta Limanowski.

 

Zobacz również