Mszana Dolna. Portal przeprasza, bo mógł naruszyć dobre imię gminy

Mszana Dolna. Portal przeprasza, bo mógł naruszyć dobre imię gminy

8 kwietnia na portalu www.wiescizgor.pl opublikowano oświadczenie Prezesa Zarządu Pawła Znyka działającego w imieniu spółki Inštitút mediálnej edukácie, s.r.o. o możliwości naruszenia dóbr osobistych Gminy Mszana Dolna i jej pracowników oraz przeprosiny za formę opublikowanych artykułów.

Pełna treść oświadczenia:

„Działający w imieniu spółki Paweł Znyk oświadcza, iż w artykułach opublikowanych na stronie internetowej www.wiescigor.pl, których tematyka dotyczyła nieprawidłowości w zakresie stosowania przez Gminę Mszana Dolna i jej pracowników procedury zakładania Niebieskiej Karty, zamieszczono informacje mogące naruszać dobra osobiste Gminy i jej pracowników. Reprezentujący spółkę Inštitút mediálnej edukácie, s.r.o. Prezes Zarządu Paweł Znyk oświadcza, że przeprasza za formę opublikowanych artykułów, jak również wskazuje, iż nie było intencją wydawcy naruszanie dóbr osobistych Gminy Mszana Dolna. Wydawca oświadcza, że powstrzyma się od publikowania artykułów mogących naruszać dobre imię Gminy Mszana Dolna”.

Link do oświadecznia na stronie internetowej – tutaj.

Źróło:UG Mszana Dolna

Zobacz również