Mszana Dolna. Skanalizują ulicę Słoneczną

Mszana Dolna. Skanalizują ulicę Słoneczną

Rozpoczęła się budowa dalszej części kanalizacji na ul. Słonecznej. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszego zadania wynosi ok. 2185,0 m.

Włączenie projektowanego kanału do istniejącej kanalizacji sanitarnej nastąpi w obrębie działki nr 5077, do wybudowanej w roku ubiegłym przepompowni ścieków, która przesyła je pod dnem Mszanki do kanału głównego, który dostarczy je do oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej.

Do budowanej kanalizacji zostanie przyłączonych 21 gospodarstw domowych, a także umożliwi przyłącz nowo budowanych w tym rejonie domów.  Przewidywana ilość ścieków odprowadzanych z Miasta Mszana Dolna będzie wynosiła około 623 805,00 m3/rok. Wartość inwestycji to około 870 000 zł.

Zobacz również