Gmina Mszana Dolna. Nauczyciele otrzymali stopnie zawodowe

Gmina Mszana Dolna. Nauczyciele otrzymali stopnie zawodowe

W nadchodzącym roku szkolnym w placówkach oświatowych Gminy Mszana Dolna będzie pracowało o pięciu nauczycieli mianowanych więcej.

Taka sytuacja jest wynikiem postępowań egzaminacyjnych, które zostały przeprowadzone w trybie i w/g procedury określonej w Karcie Nauczyciela oraz w Rozporządzeniu wykonawczym MEN. Postępowania te odbyły się w sali obrad  Urzędu Gminy Mszana Dolna w dniu 23 sierpnia 2018 roku dla:
–  Iwony Kubińskiej – nauczycielki: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i techniki oraz wychowawcy świetlicy szkolnej, zatrudnionej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce;
– Lucyny Ziemianin – nauczycielki edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego i pedagoga szkolnego oraz wychowawcy świetlicy szkolnej, zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej;

– Anny Bielak – nauczycielki: języka angielskiego oraz wychowawcy świetlicy szkolnej, zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Łętowem;

– Urszuli Pietrzak – nauczycielki: logopedii i wychowawcy świetlicy szkolnej oraz prowadzącej bibliotekę szkolną, zatrudnioną w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej;

– Zbigniewa Kani – nauczyciela geografii oraz wychowawcy świetlicy szkolnej, zatrudnionego w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Zobacz również