Oświadczenie Jana Puchały – Starosty Limanowskiego

Oświadczenie Jana Puchały – Starosty Limanowskiego

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w dniu 4 października br. w gazecie „Wieści z gór”, a sugerującymi moje poparcie dla Piotra Dolla jako kandydata na Wójta Gminy Mszana Dolna, stanowczo oświadczam, że popierałem i popieram na to stanowisko wyłącznie Pana Bolesława Żabę, dotychczasowego Wójta Gminy Mszana Dolna.

W materiale  gazety „Wieści z Gór”, a to w artykule „Dziesiątka Dolla przebiła „Piątkę” Morawieckiego, poprzez umieszczoną tam fotografię zasugerowano niezgodnie z prawdą, iż popieram Pana Piotra Dolla jako kandydata na Wójta Gminy Mszana Dolna. 

Dlatego też chcąc zapobiec jakimkolwiek spekulacjom i błędnym wyobrażeniom opinii publicznej niniejszym oświadczam, że popierałem i popieram na stanowisko Wójta Gminy Mszana Dolna wyłącznie Pana Bolesława Żabę. Jest to bowiem osoba godna zaufania, która co udowodniła – wypełnia swoje obowiązki w sposób rzetelny. Potrafi słuchać ludzi – zarówno tych, którzy podzielają jego poglądy jak i tych którzy mają inne zdanie. Zna problemy mieszkańców Gminy Mszana Dolna, a przede wszystkim wie jak je rozwiązywać. Obserwując jego działalność publiczną, wiem że takiego Wójta potrzebują mieszkańcy Gminy Mszana Dolna. Jest to bowiem niewątpliwie człowiek, obdarzony empatią, któremu można zaufać.

Zobacz również