Stowarzyszenie realizuje projekt „Pod Zielonym Wielorybem”,

Stowarzyszenie realizuje projekt „Pod Zielonym Wielorybem”,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kostrzy i Sadku od 10.09.2018 roku do 15.01.2019r. realizuje projekt pod nazwą: „Pod Zielonym Wielorybem”, który finansowany jest z programu grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki.

Przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2004-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki realizacji projektu Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł, wnosząc ponadto wkład własny finansowy i niefinansowy w kwocie 594,00 zł.

Celem tych zajęć jest przekazanie uczestnikom tradycyjnych metod i technik przyrządzania zdrowych, wiejskich potraw, tworzenia papieru czerpanego oraz metod wyrobu mydła. Kolejną atrakcją jest udział w grze terenowej po górze Kostrzy lub  Quest po Sadku i Kostrzy.

Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów od 6 do 15 lat.

Zobacz również