Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miasta Agnieszki Modrzejewskiej – Potaczek

Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miasta Agnieszki Modrzejewskiej – Potaczek

Przewodnicząca Rady Miasta Mszona Dolna Agnieszka Modrzejewska – Potaczek przesłała do naszej redakcji oświadczeniowe, w którym wyjaśnia nabycie działki. Temat ten, pojawił się jeszcze przed wyborami na łamach lokalnych portali internetowych.

OŚWIADCZENIE 

Na łamach tutejszego portalu sprzeciwiam się fałszywym oskarżeniom i pomówieniom dotyczącym nabycia przeze mnie w nielegalny sposób działki.

Oświadczam, że decyzją Starosty Limanowskiego z dnia 30.05.2017 r., wskutek wniosku złożonego w roku 2014, moja rodzina w sposób całkowicie legalny i zgodny z prawem odzyskała część działki, którą przymusowo odebrano jeszcze mojej prababci  w marcu roku 1986. Na tych samych zasadach i warunkach w minionych latach działki w tej samej okolicy odzyskiwali sąsiedzi, a także inni mieszkańcy Miasta, niegdyś przymusowo pozbawieni własności.

Dlatego też jakiekolwiek powiązanie tej sprawy z rzekomo nielegalnym działaniem moim i Burmistrza Miasta Mszana Dolna – Józefa Kowalczyka, stanowi fałszywe oskarżenie oraz pomówienie i jest zupełnie pozbawione podstaw.

Wobec osób, które w trakcie kampanii wyborczej rozpowszechniały fałszywe informacje, a potem również komentowały powyższą sprawę, a nie znalazły na tyle odwagi i uczciwości, by zweryfikować te informacje u źródła, zostaną podjęte odpowiednie działania. Śmiem twierdzić, że osoby te działały celowo,  mając pełną świadomość, że nie doszło do żadnych nadużyć.

 

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna

 w kadencji 2014-2018

Fot.:gorce24.pl

Zobacz również