Mieczysław Uryga: – Deklaruję normalną, dobrą współpracę opartą na merytorycznej dyskusji

Mieczysław Uryga: – Deklaruję normalną, dobrą współpracę opartą na merytorycznej dyskusji

Mieczysław Uryga został wybrany głosami wszystkich radnych, na starostę powiatu limanowskiego. To dobry prognostyk, przed rozpoczęciem kadencji, która potrwa pięć lat. Chce on nowego otwarcia i deklaruję chęć współpracy ze wszystkim samorządami.

Red: Teraz już może Pan powiedzieć, bo jesteśmy już po I sesji rady. Kiedy tak naprawdę wiedział Pan, że zostanie rekomendowany przez kolegów z Prawa i
Sprawiedliwości

Mieczysław Uryga: Po wyborach odbywały się spotkania osób, które zdobyły mandat. Niedługoprzed I sesją Rady Powiatu Limanowskiego dowiedziałem się, że jestem typowany przez Koleżanki i Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości na funkcję
Starosty Limanowskiego. Jeszcze raz dziękuję im za okazane zaufanie. 

Red:Proszę powiedzieć, czy po wyborach były, toczone rozmowy odnośnie koalicji z ugrupowaniem „Działajmy Wspólnie”?

Mieczysław Uryga: Ja osobiście w takich rozmowach nie uczestniczyłem.

 
Red: Nie można nie zapytać o wybór Wice starosty. Została nią Pani Agata Zięba. Ale nie jednogłośnie wybrana. Czy pod uwagę była brana inna kandydatura. 

Mieczysław Uryga: Jako Starosta i Przewodniczący Zarządu Powiatu sam wybieram sobie zaufanych i sprawdzonych współpracowników. 

Red:Przed rozdaniem kart do głosowania, pana klub wyszedł z obrad, aby
pewnie się naradzić. A w kuluarach mówiło się o Wojciechu Włodarczyku, który był popierany przez cześć członków PiS.

Mieczysław Uryga: Dobre obyczaje nakazują, aby to co mówi się w kuluarach pozostało w tajemnicy. 

Red: W expose mówił Pan, o zmianie sposobie rządzenia, ale rewolucji nie będzie. Te najpilniejsze sprawy, którymi chciałby się Pan zająć natychmiast. To jakie.

Mieczysław Uryga: Każdy ma swój sposób zarządzania. Będąc w Starostwie 6 lat, znam urzędników oraz ich kompetencje, które bardzo sobie cenię. Starostwo Powiatowe
funkcjonuje normalnie, więc proszę się nie martwić. 

Red:Wspomniał Pan także o balneologii i budowie basenów geotermalnych. Jaka
będzie przyszłość tego miejsca.

Mieczysław Uryga: Tak jak wspomniałem w moim expose : obecnie trwają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie Inwestora. Inwestycję tą – mimo problemów – udało nam się zakończyć. Jeżeli w wyniku postępowania Inwestor nie zostanie
wyłoniony, wspólnie z Zarządem i Rada Powiatu podejmiemy decyzję jaką dalszą
drogę obrać. Są przygotowywane różne warianty. Musimy przy tym pamiętać, że
głównym celem samorządu jest przygotowanie bazy pod działalność prywatnych
inwestorów.

Red: Czy znajdzie się potencjalny nabywca?

Mieczysław Uryga: Czas pokaże, jak już wspomniałem – trwają procedury przetargowe. 

Red: Chciałby Pan ocieplenia relacji z miastem? Do tej pory współpraca nie układała się dobrze. Jest wiele wspólnych problemów, które nie zostały do dzisiaj między samorządami wyjaśnione. 

Mieczysław Uryga: Z Miastem Limanowa – i nie tylko –  deklaruję normalną, dobrą współpracę opartą na merytorycznej dyskusji. Abstrahując ja swoją dotychczasową współpracę z Miastem Limanowa oceniam bardzo dobrze.

Zobacz również