Gmina Niedźwiedź, informuje o zwrocie kosztów zakupionego paliwa rolniczego

Gmina Niedźwiedź, informuje o zwrocie kosztów zakupionego paliwa rolniczego

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku wynosić będzie: 100,00 zł razy ilość ha użytków rolnych. Zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą oni mogli ubiegać się, poza kwotą zwrotu w wysokości 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP).

 Przed złożeniem wniosku o zwrot paliwa akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  należy uzyskać z ARIMR pisemne potwierdzenie informacji o DJP z 2018 r.

Uzyskaną informację należy dołączyć z fakturami do wniosku i złożyć w Urzędzie Gminy.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

(wniosek + informacja o DJP z ARIMR+ faktury za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.)

  • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

(wniosek + informacja o DJP z ARIMR + faktury za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.)dostępne są w Urzędzie Gminy Niedźwiedź nr 2. 

Zródło: Gmina Niedźwiedź /fot. podatki egospodarka

Zobacz również