Limanowa. Zaproszenie na spotkanie grup wsparcia

Limanowa. Zaproszenie na spotkanie grup wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz osoby doświadczające przemocy lub będących jej świadkiem na spotkania grup wsparcia, które odbędą się w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Spotkanie grupy wsparcia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny odbędzie się 20 lutego br. o godzinie 10:00. w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej. Celem spotkania jest m.in. uzyskanie wsparcia zarówno emocjonalnego jak i merytorycznego poprzez dzielenie się wzajemną pomocą w rozwiązywaniu trudności w pracy.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy będzie miało miejsce 21 lutego br. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej. Biorąc udział w spotkaniach można otrzymać wsparcie psychologiczne i pozyskać niezbędne informacje o innych formach pomocy. Do grupy można dołączyć w każdej chwili. Grupa ma charakter otwarty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego Centrum przy ul. Józefa Marka 9 (I p., pok. 138a), telefonicznie: (18) 33-37-912. Szczegółowych informacji udziela Joanna Kuźniacka.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz również