Przyznanie dotacji na renowacje kościołów

Przyznanie dotacji na renowacje kościołów

Jak co roku samorząd Powiatu Limanowskiego przyznał na rok 2019 dotacje na prace konserwatorskie zabytkowych kościołów położonych na terenie powiatu limanowskiego.

Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji  celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego następującym parafiom:

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach – dotacja 30.000 zł na zadanie związane z odsłonięciem i pełną konserwacją polichromii na fragmencie ścian i stropie kaplicy północnej kościoła.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – dotacja 20.000 zł na prace konserwatorskie przy płaskorzeźbie  „Zmartwychwstanie Chrystusa” nad wejściem do kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Bazylice.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy – dotacja 15.000 zł na zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym, lewym (II) etap, pełna konserwacja chrzcielnicy kościoła.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – dotacja 20.000 zł na konserwację nawarstwień malarskich ścian prezbiterium kościoła.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – dotacja 20.000 zł na prace konserwatorskie struktury barokowego ołtarza bocznego, prawego kościoła.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie – dotacja 20.000 zł na konserwację estetyczną nawartswień malarskich na ścianach nawy wraz z chórem kościoła.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej – dotacja 10.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej – etap II w kościele.

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej – dotacja 20.000 zł  na ekspertyzę konstrukcyjną wraz z inwentaryzacją pod projekt budowlany na podstawie skanu 3D kościoła.

Wsparcie uzyskało 8 parafii, łączna kwota udzielonych dotacji – 155.000 zł

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, umożliwia organom samorządowym udzielanie dotacji celowych na ochronę zabytków.

Rada Powiatu Limanowskiego ustaliła i stworzyła możliwości uzyskania przez podmioty mające tytuł prawny do zabytku, wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku który jest wpisany do rejestru zabytków na mocy uchwały Nr XXX/311/14 z dnia 30.04.2014 r.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz również