Cyfrowa mapa ewidencyjna dla gminy Mszana Dolna

Cyfrowa mapa ewidencyjna dla gminy Mszana Dolna

W dniu 18 lutego Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski Agata Zięba reprezentując Powiat Limanowski podpisali umowę z firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Janusza Wawrzutę na wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało podzielone na 5 zadań częściowych:
zadanie I: obręby Glisne, Olszówka i Raba Niżna,
zadanie II: obręb Kasinka Mała,
zadanie III: obręb Kasina Wielka,
zadanie IV: obręby Łostówka i Mszana Górna,
zadanie V: obręby Lubomierz i Łętowe.

Łączny koszt zamówienia wynosi 3 mln 350 tys. 520 zł. z czego 85 % zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, 5 % z budżetu państwa a 10 % na wkład własny zostanie dofinansowane przez Wojewodę Małopolskiego.

Zobacz również