Mszana Dolna. Spotkania burmistrz Anny Pękały z mieszkańcami miasta

Mszana Dolna. Spotkania burmistrz Anny Pękały z mieszkańcami miasta

Spotkanie z mieszkańcami ulicy Słonecznej odbyło się z inicjatywy radnego Radosława Rusnarczyka. Wzięli w nim udział przewodniczący Rady Miasta Janusz Matoga oraz radny Bogdan Surówka.

Uczestnicy zebrania byli zainteresowani przede wszystkim kontynuacją budowy kanalizacji oraz naprawą drogi zniszczonej podczas pierwszego etapu prac. Pytali również o inne inwestycje na terenie miasta: budowę Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki oraz ronda na ulicy Orkana. Burmistrz i radni zapewnili, że ich działania są skierowane na pozyskiwanie środków na dokończenie prac, a istotną rolę w budowaniu strategii rozwoju miasta odegrają konsultacje społeczne. Burmistrz Pękała spotkała się dotychczas z mieszkańcami ulic Mroza i Spadochroniarzy. Oba zebrania dotyczyły kwestii budowy lub remontu dróg. Kolejne spotkanie dotyczące ulicy Spadochroniarzy odbędzie 12 lutego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Słoneczny”.

Fot. www.gorce24.pl

Zobacz również