Nowy plac zabaw dla najmłodszych z Podłopienia

Nowy plac zabaw dla najmłodszych z Podłopienia

Pod koniec ubiegłego roku przy boisku sportowym w miejscowości Podłopień została zrealizowana inwestycja polegająca na utworzeniu placu zabaw.

W ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia, na której zamontowano urządzenia zabawowe oraz ławki, kosz i tablicę informacyjną. Operacja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania wyniosła 81 242,00 zł.

Głównym celem projektu było utworzenie placu zabaw dla zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców wsi Podłopień poprzez udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej.

inf. UG Tymbark

Zobacz również