Region.Łączność radiowa, radioprzemienniki czyli ćwiczenia z łączności kryzysowej

Region.Łączność radiowa, radioprzemienniki czyli ćwiczenia z łączności kryzysowej

W sobotę 23 lutego pod patronatem Wojewody Małopolskiego odbyły się pierwsze w tym roku ćwiczenia łączności kryzysowej SP EmCom.
SP EmCom to specjalistyczna grupa Polskiego Związku Krótkofalowców zajmująca się tematyką łączności kryzysowej realizowanej przez krótkofalowców oraz czynnie uczestniczącą w życiu społecznym kraju poprzez bezinteresowne niesienie pomocy.

W charakterze obserwatorów ćwiczeń uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie bezpośredniej łączności radiowej jak i radioprzemienników, których zadaniem jest zapewnienie łączności rezerwowej dla powiatowych i miejskich centrów zarządzania kryzysowego w przypadku utraty łączności publicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W czasie ćwiczeń został również wykorzystany system APRS (amatorski taktyczny sytem służacy ustalaniu pozycji ruchomych obiektów oparty na technice krótkofalowej), który obrazuje w czasie rzeczywistym operatorów systemu SP EmCom na mapach cyfrowych.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz również