Słopnice.Czy przyznana dotacja pozwoli rozwinąć skrzydła w różnych dziedzinach sportu?

Słopnice.Czy przyznana dotacja pozwoli rozwinąć skrzydła w różnych dziedzinach sportu?

W dniu 8 lutego 2019r. między Gminą Słopnice a Klubami Sportowymi zostały podpisane umowy. Dotyczą one rozwoju sportu w gminie oraz realizację określonych zadań za przyznaną dotację.

Oferty dotyczą działań w różnych dziedzinach sportowych. Wyłonione zostały w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Słopnice. 

Wójt Gminy przyznał dotację i zlecił do realizacji działania z zakresu sportu. Zadania realizowane będą przez organizację do 30 listopada 2019r. Informacje z realizacji zadania publicznego oraz na temat działalności i osiągnięć Klubów Sportowych można na bieżąco śledzić na stronach internetowych i facebooku organizacji.

źródło: Gmina Słopnice

Zobacz również