Spotkanie z mikroprzedsiębiorcami z terenu Powiatu Limanowskiego

Spotkanie z mikroprzedsiębiorcami z terenu Powiatu Limanowskiego

Wczoraj 4 lutego w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu limanowskiego, którzy w 2018 roku otrzymali środki z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie było zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk, który przywitał zaproszonych gości. Pogratulował wszystkim mikroprzedsiębiorcom odwagi w podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz zaprosił do współpracy z PUP przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Następnie przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w  powiecie limanowskim. Przekazał również informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez Urząd Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców oraz możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w  2019 roku.

Głos zabrał także Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wojciech Włodarczyka. Życzyli przedsiębiorcom wielu sukcesów w  prowadzeniu własnego biznesu, jak również osiągnięcia satysfakcji zawodowej i  osobistej. W dalszej części spotkania Starosta Limanowski, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz dyrektor PUP wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Każdy z  przedsiębiorców krótko przedstawił profil działalności swojej firmy, zachęcając do współpracy i korzystanie ze swoich usług.

Podinspektor Biura ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w  Limanowej Czesław Abram poinformował uczestników o działającym w Starostwie Powiatowym w Limanowej Punkcie Wspierania Przedsiębiorczości. Przekazał informacje o  aktualnie realizowanych projektach, grupach docelowych, które mogą wnioskować o  pozyskanie środków w ramach danych funduszy, terminach naboru wniosków i zaprosił przedsiębiorców do współpracy w zakresie aplikowania o środki na rozwój działalności gospodarczej.

Uczestnicy spotkania otrzymali opracowane przez PUP materiały informacyjne promujące usługi rynku pracy. Mikroprzedsiębiorcy wypełnili również kwestionariusze badające potrzeby szkoleniowe pracodawców, które posłużą PUP do właściwego doboru tematyki i  kierunków szkoleń w  2019 r. i dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy oraz oświadczenia monitorujące prowadzenie działalności gospodarczej., Spotkanie było dla uczestników również okazja do wymiany doświadczeń i  nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorcami i doradcami PUP w Limanowej.

Źródło: Powiat Limanowski 

Zobacz również