Spotkanie z pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego

Spotkanie z pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego

22 lutego w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej z pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego.

potkanie rozpoczął dyrektor PUP w Limanowej Marek Młynarczyk, który przywitał właścicieli oraz przedstawicieli firm z terenu powiatu. Dyrektor przedstawił również aktualną sytuację na rynku pracy w  powiecie limanowskim. Przekazał informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez Urząd Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców oraz możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w  2019 roku.

Następnie głos zabrał Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który podkreślił, jak ważne znaczenie dla rozwoju regionu odgrywa efektywna współpraca władz samorządowych z  przedsiębiorcami i  pracodawcami działającymi na lokalnym rynku pracy. Zaprosił partnerów do dalszej współpracy oraz zgłaszania opinii i uwag.

Tematykę dotyczącą wspierania kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zaprezentował przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marcin Krzowski. Natomiast Podinspektor Biura ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w  Limanowej Czesław Abram, poinformował uczestników o działającym w Starostwie Powiatowym w Limanowej Punkcie Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, przekazał informacje o aktualnie realizowanych programach, projektach, grupach docelowych, które mogą wnioskować o środki w ramach danych funduszy, terminach naboru wniosków i zaprosił pracodawców do współpracy.

Uczestnicy spotkania otrzymali opracowane przez PUP materiały informacyjne promujące usługi rynku pracy. Dodatkowo wypełnili ankietę, której celem było uzyskanie informacji o  kondycji gospodarczo-ekonomicznej lokalnych przedsiębiorców, a  w szczególności ich planach i  potrzebach zatrudnieniowych oraz szkoleniowych. W trakcie spotkania uczestnicy mieli  również możliwość zadawania pytań, wymiany doświadczeń oraz indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Krakowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Inf. Powiat Limanowski

Zobacz również