Tymbark. Młodzi rywalizowali w konkursie wiedzy pożarniczej

Tymbark. Młodzi rywalizowali w konkursie wiedzy pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom". To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy I-VI

1. Anna Rusnak SP Piekiełko, 2. Błażej Sikoń SP Piekiełko, 3. Amadeusz Trojanowski SP Tymbark, 4. Krystian Marek SP Piekiełko, 5. Bartłomiej Pach SP Tymbark

W grupie szkół podstawowych klasy VII,  VIII i III gimnazjum:

1. Józef Giza Gimnazjum Tymbark,2.Emilia Rząsa Gimnazjum Piekiełko, 3. Krzysztof Kaptur SP Tymbark, 4.Filip Wilczek SP Piekiełko, 5. Agata Rusnak Gimnazjum Piekiełko.

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:

1. Mateusz Sulir, 2. Paulina Filipek, uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

 Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt. Dariusz Molek z KP PSP w Limanowej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.  

    Nagrody  zwycięzcom wręczali: druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, st. kpt. Dariusz Molek oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli:  IPN w Warszawie, Lasy Państwowe w Warszawie, Firma FLORAD w Podłopieniu oraz Urząd Gminy w Tymbarku. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Urząd Gminy w Tymbarku, który przygotował druh Stanisław Przybylski. Gorącą atmosferę turnieju chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark MWS.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

UG Tymbark, Robert Nowak

 

Zobacz również