Jak zagórzańscy seniorzy Dzień Kobiet świętowali.

Jak zagórzańscy seniorzy Dzień Kobiet świętowali.

5 marca b.r. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wzięło w nim udział ponad 100. seniorów z terenu Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź, dla których w restauracji „Janda” przygotowano biesiadny poczęstunek.

Uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego „Mali Łętowianie” wraz z prowadzącą, Karoliną Czech oraz muzyką pod przewodnictwem Huberta Rabciaka. Dzieci w krótkiej scence mówionej gwarą przedstawiły początki edukacji na terenie swojej miejscowości. Oprócz inscenizacji zabaw i śpiewu piosenek Mali Łętowianie zatańczyli „Krzyżoka” oraz „Zyda”, tańce bardzo charakterystyczne dla regionu Górali Zagórzańskich i szczegółowo opisane w książce pt. „Zagórzanie. Tradycja, Muzyka, Śpiew” przez Piotra Lulka, muzyka i regionalistę, wyróżnionego odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wykładowcę na kursach i seminariach dla instruktorów zespołów regionalnych.

Wszystkim obecnym na uroczystości paniom złożono z okazji Dnia Kobiet życzenia; nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat”.

Łętowskie gospodynie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich, do którego należą mamy i babcie „Małych Łętowian”, zachęciły zebranych gości do wspólnego śpiewu starych melodii.

Uroczystość współfinasowana była z budżetu Gminy Mszana Dolna w ramach dotacji udzielonej w drodze otwartego konkursu ofert przeznaczonej na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych mających na celu przybliżanie zdrowego stylu życia, aktywizację seniorów, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Swoją finansową cegiełkę w organizację uroczystości włożył również sąsiedni samorząd – Miasto Mszana Dolna, który udzielił wsparcia finansowego dla Związku.

Krystyna Płonka


inf. Gmina Mszana Dolna

Zobacz również