Kasina Wielka.Spotkanie powitalno-ostatkowe Koła Gospodyń Wiejskich "Zagórzanki"

Kasina Wielka.Spotkanie powitalno-ostatkowe Koła Gospodyń Wiejskich "Zagórzanki"

Z okazji "Tłustego Czwartku i "Zapustów", Panie z Kasiny Wielkiej zaprezentowały się przedstawicielom lokalnej społeczności organizując w Remizie OSP Kasina Wielka spotkanie powitalno-ostatkowe.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ksiądz proboszcz Wiesław Maciaszek, Wójt Gminy Mszana Dolna, Bolesław Żaba, radni gminni i powiatowi, sołtys Adam Wrzecionek wraz z radą sołecką oraz przedstawiciele działających na terenie Kasiny Wielkiej Stowarzyszeń i inych organizacji pozarządowych.

Na terenie Kasiny Wielkiej istniało już w przeszłości Koło Gospodyń Wiejskich ale dawno wygasiło swoją działalność. Jednak „Zagórzanki” postanowiły to zmienić.

Obecna przewodnicząca „Zagórzanek”, Dorota Wątroba była inicjatorką spotkań mających na celu zawiązanie Koła. Przy ogromnym wsparciu sołtysa Adama Wrzecionka, Panie zarejestrowały się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR i ruszyły do akcji.Obecnie Koło liczy 14 osób.Są w nim Panie o uzdolnieniach folklorystycznych , rękodzielniczych, kulinarnych i woklanych.

Źródło: Gmina Mszana

Zobacz również