Mszana Dolna. Dobra wiadomość dla miłośników śpiewu

Mszana Dolna. Dobra wiadomość dla miłośników śpiewu

Piotr Armatys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej, odebrał grant w wysokości 3000 zł za zajęcie II miejsca w V edycji programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przez Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Dzięki nagrodzie w Mszanie Dolnej odbędą się warsztaty gospel, w których wezmą udział zarówno amatorzy, jaki i profesjonalni muzycy.

Celem projektu „Decydujesz, pomagamy” jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.  Po ocenie formalnej i merytorycznej Komisja Grantowa wyłoniła 3 najlepsze projekty w każdym ze 125 mikroregionów. Ostateczną decyzję o podziale grantów podjęli klienci Tesco, głosując na poszczególne inicjatywy od 21 stycznia do 17 lutego.  

 

Fot. MOK Mszana Dolna

Zobacz również