O zapomnianej kampanii wrześniowej w bibliotece w Starej Wsi

O zapomnianej kampanii wrześniowej w bibliotece w Starej Wsi

Prawdziwe tłumy przyciągnął do Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi wykład dr Dawida Golika i dr Piotra Sadowskiego pt. "Zanim przyszła okupacja. Limanowski Wrzesień 1939".

Wykład był połączony z prezentacją książki autorstwa dr Dawida Golika – „Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca”. Przybyłych przywitał dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Jacenty Musiał, który zaznaczył, że każdy naród żyje dziejami swej historii i podkreślił znaczenie tego typu spotkań, które nie tylko przybliżają wiedzę na temat historii naszego regionu, ale i kształtują poczucie dumy, jedności, pamięci zbiorowej i tożsamości regionalnej. W spotkaniu wzięli udział: wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut, Grzegorz Biedroń, Radny Województwa Małopolskiego, Zdzisław Kądziołka, radny gminy Limanowa, Piotr Zoń, radny miasta Limanowa i Stefan Hutek, radny powiatowy, przedstawicielki KGW, mediów, pracownicy bibliotek oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

Obaj prelegenci przez ponad 2 godziny w sposób drobiazgowy, a przy tym niezwykle, plastyczny i ciekawy przedstawili przebieg walk na terenie Limanowszczyzny, ze szczególnym naciskiem na największe boje jakie toczono pod Mszana Dolna, Skrzydlna, Kasina Wielka, ruchy wojsk polskich, niemieckich, słowackich, szlak bojowy Batalionu ON ” Limanowa”. Na końcu każdy mógł kupić książkę „Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca” z wpisem autora. Chętnych nie brakowało.

Według dr Jana Szkudlińskiego, recenzenta książki, opracowanie dr Dawida Golika stanowi istotny wkład w historiografię działań bojowych kampanii polskiej 1939 r. Książka została oparta na szerokiej kwerendzie źródłowej i dużym wyborze polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Opisy poszczególnych starć żołnierzy polskich z niemieckim i słowackim agresorem  powstały w oparciu o krytyczną lekturę relacji i dokumentów obu stron, dzięki czemu są możliwie obiektywne, jasne i wyczerpujące. Książka w istotny sposób wzbogaca stan wiedzy o walkach w dolinie Dunajca w pierwszych dniach września 1939 roku. Na szczególną uwagę zasługują rozbudowane aneksy, które bardzo ułatwiają zwiedzanie terenów walk i cmentarzy wojennych, pozwalają także na zapoznanie w jednym miejscu z interesującym materiałem źródłowym.

Po wykładzie głos zabrali wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut oraz Grzegorz Biedroń, Radny Województwa Małopolskiego. Obaj samorządowcy jednoznacznie podkreślili ogromną wagę prelekcji i potrzebę tego typu spotkań. Na końcu każdy chętny mógł zadać pytania.

Źródło: Biblioteka w Starej Wsi

Zobacz również