Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

W powiecie limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej – 5 punktów, w których porad udzielają radcy prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna).

Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Punkty w Laskowej, Jodłowniku oraz Kamienicy prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzone o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach
 • i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
 • w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową)

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.

Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda):

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do  mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Punkt w Kamienicy znajduje się w budynku komunalnym remizy OSP – pomieszczenie przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej

Zobacz również