Transmisja Online: VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Transmisja Online: VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

28 marca o godzinie 14.00 rozpocznie się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna na naszej stronie.


Porządek obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

 1. Otwarcie VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu nr V z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
 4. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Wnioski w sprawach bieżących.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2019-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania procedury sprzedaży udziałów miasta Mszana Dolna w Spółce Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dl Miasta Mszana Dolna na rok 2019.
 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 13. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
 14. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

 

 

źródło: www.mszana-dolna.eu

fot. screen z kamery UM w Mszanie Dolnej

Zobacz również