Urząd Gminy Mszana Dolna odpowiada na protest mieszkańców Raby Niżnej

Urząd Gminy Mszana Dolna odpowiada na protest mieszkańców Raby Niżnej

– Nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów od mieszkańców ani w związku z zakupem działki, ani podczas procedury przekształcenia działki na oczyszczalnię i PSZOK, co jak wiadomo jest procesem długotrwałym, w którym mieszkańcy mogą uczestniczyć na każdym etapie – tak zastępca wójta gminy Mszana Dolna Katarzyna Szybiak odpowiada na zarzuty mieszkańców. Dzisiaj redakcja TV28 otrzymała oficjalne stanowisko Urzędu Gminy w sprawie budowy PSZOK w Rabie Niżnej. Poniżej publikujemy je w całości.

Stanowisko Gminy w sprawie  budowy PSZOK w Rabie Niżnej  zostało przyjęte na  sesji Rady Gminy  w bieżącym roku.  Rada Gminy   jeszcze  w poprzedniej kadencji podjęła  decyzję o przekształceniu działki zakupionej przez Gminę  w Rabie Niżnej  i przeznaczenie jej na budowę  oczyszczalni ścieków i  punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Gmina  ma bowiem obowiązek utworzenia przynajmniej jednego PSZOK. Obowiązek ten jest zapisany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. PSZOK-i  docelowo mają zwiększyć  efektywność systemu gospodarowania odpadami w gminach, ale także obniżyć koszty  systemu.  Ostatecznie  od  koncepcji budowy własnej oczyszczalni gmina odstąpiła na rzecz wykonania kanału łączącego  Rabę Niżną z oczyszczalnią w Mszanie Dolnej. W ostatnich latach pojawiła się możliwość  pozyskania  środków  unijnych  na  budowę  PSZOK w gminach. Gmina  złożyła stosowny wniosek i otrzymała  dofinansowanie, podobnie jak inne ościenne  samorządy. Przed  podpisaniem umowy dotacji temat ostatecznie stanął na sesji  Rady Gminy,  która po  analizie  wszystkich argumentów za i przeciw, także uwzględniając protest mieszkańców, zdecydowała, że należy kontynuować zadanie. Nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów od mieszkańców ani w związku z zakupem działki, ani podczas procedury przekształcenia działki na oczyszczalnię i PSZOK, co jak wiadomo jest  procesem długotrwałym, w którym mieszkańcy  mogą uczestniczyć na każdym etapie. Osobiście  mówiłam o planach gminy w tym zakresie  na zebraniach wiejskich w Rabie Niżnej.

Decyzję podejmował  także radny  reprezentujący  Rabę Niżną w poprzedniej kadencji, na każdej sesji są też obecni sołtysi. Nie jest zatem prawdą, że nikt o  zamiarach nie wiedział, na pewno  wiedział  sołtys i radni. PSZOK z założenia nie może być uciążliwy dla  mieszkańców, odpady nie są tam bowiem  przetwarzane,  składowane  ani poddawane jakimkolwiek procesom. Pojemniki  po zapełnieniu będą  wywożone w całości i opróżniane poza  PSZOK, a na wymianę będą  pozostawiane   pojemniki   puste. Za utrzymanie  obiektów będzie odpowiadała gmina. Nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK będzie miała gmina. Jeśli chodzi o alternatywne  rozwiązanie, to  w tej chwili  jest nim tylko odstąpienie od budowy. Jednak to nie rozwiąże problemu, gdyż gmina nadal będzie zobowiązana  wybudować PSZOK, a  inna  lokalizacja z pewnością  także wzbudzi  kontrowersje.

Poza tym utracimy dofinansowanie, a to oznacza, że  PSZOK w innym miejscu  będziemy  zmuszeni wybudować  za własne środki. Aktualnie w budowie jest PSZOK w Mszanie Dolnej.  Prace mają tam być ukończone  za  ok. 2 miesiące. Może  kiedy mieszkańcy zobaczą, jak funkcjonuje PSZOK u sąsiadów  zmienią nastawienie?  Nasz PSZOK ma powstać dopiero  w przyszłym roku.

Zobacz również