Gmina Mszana Dolna. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Gmina Mszana Dolna. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

23 kwietnia Gminna Komisja Wyborcza opublikowała informację dotyczącą wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Mszana Dolna. Cytujemy ją poniżej.

 Gminna Komisja Wyborcza w Mszanie Dolnej informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2019 roku nie odbędzie się głosowanie w wyborach sołtysów i rad sołeckich.  

W wyznaczonym przez Radę Gminy Mszana Dolna terminie, do 11 kwietnia 2019 roku w poszczególnych sołectwach zarejestrowano po jednym kandydacie na sołtysa i kandydatów do rad sołeckich w liczbie nie większej od maksymalnego dopuszczalnego składu. 

Pomimo przedłużenia terminu zgłaszania i rejestracji kandydatów do dnia 18 kwietnia 2019 roku nie wpłynęły żadne dodatkowe zgłoszenia.

 Uchwalone przez Radę Gminy Mszana Dolna i obowiązujące od czerwca 2018 roku statuty sołectw przewidują w takiej sytuacji powierzenie funkcji sołtysa i członków rad sołeckich zarejestrowanym kandydatom bez głosowania.

 

                                                                                                        Elżbieta Wydra

                                                                                Przewodniczący

                                                                          Gminnej Komisji Wyborczej


źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również