Region. Trzy gminy z promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Region. Trzy gminy z promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Trzy samorządy z powiatu limanowskiego otrzymały promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze dla wójtów gminy Limanowa, Dobrej, a także Mszany Dolnej pochodzą z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Blisko 1 mln 600 tys. złotych gmina Limanowa wyremontuje most w ciągu drogi Młynne – Makowica i trzy drogi: 
Stara Wieś przez Pożary do Słopnic wraz z remontem mostu. Nową nawierzchnię zyska droga gminna z Przyszowej przez Wysokie do Męciny, a także ze Starej Wsi do przysiółka – Skorupówka.

Z kolei gmina Mszana Dolna otrzymała promesę w wysokości 1,5 mln złotych na remont drogi gminnej na osiedlu Pańskie w Kasinie Wielkiej.

Za dotację w kwocie 160 tys. zł, gmina Dobra wyremontuje 500 m drogi „Pieczki” w Wilczycach. 

Środki na remont dróg przekazał naszym samorządowcom Krzysztof Kozłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski.

W tej transzy w ramach powstałych oszczędności ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 małopolskich gmin otrzymało promesy ogółem na kwotę 5 mln 400 tys. zł.

Zobacz również